Jesteś tutaj:

IMA Poland / Produkty / Okleiniarki / Produkcja drzwi

Ekonomiczna produkcja drzwi w produkcji jednostkowej

Różnorodność asortymentów producentów drzwi wymusza indywidualne rozwiązania dla spełnienia skomplikowanych wymagań ich produkcji.

Wyspecjalizowana w tym zakresie firma IMA oferuje maszyny z serii SYSTEMS, stanowiące ekonomiczne rozwiązanie dla wszystkich wymogów producentów drzwi.

Duża maszyna przelotowa IMA dla firmy Neuform–Türenwerk

Nowa maszyna przelotowa IMA pozwala na wyprodukowanie gotowych drzwi z właściwymi wymiarami i profilami już po czterech cyklach obróbki. Do tego prostego wzoru sprowadzić można przeprowadzony w 2012 roku projekt inwestycyjny firmy neuform-Türenwerk Hans Glock GmbH & Co. KG.

Wysokie wymagania
Świadomie użyliśmy słowa „można” we wprowadzeniu, gdyż słowo to obowiązuje tylko w przypadku drzwi z pojedynczą przylgą. Jako jeden z najbardziej wydajnych producentów drzwi do obiektów, firma Neuform-Türenwerk produkuje drzwi o najróżniejszych profilach przylgi. Są wśród nich także przylgi podwójne i potrójne do szczególnie wysokich wymagań w zakresie ochrony przed hałasem i promieniowaniem, bezpieczeństwa antywłamaniowego, zatrzymania dymu i odporności ogniowej.

W badaniach wstępnych produkty zostały pogrupowane zgodnie z zamierzoną kolejnością produkcji. Wybrano 20 grup elementów. Dla tej różnorodności produktów zakończenie procesu  uzyskano za pomocą czterech obiegów. Istnieją jednak również specyficzne cechy, dla których cały proces obliczony jest na osiem cykli z zastosowaniem czasochłonnej technologii przylg. W firmie IMA ten renomowany producent drzwi znalazł odpowiedniego partnera dla jednostkowej technologii produkcji . Zespół projektantów przeprowadził niezbędne prace przygotowawcze, zamówienie uzyskano w 2011 roku. W lecie w firmie IMA rozpoczęło się projektowanie i budowa . Od trzeciego kwartału 2012 r., prowadzone było uruchomienie produkcji drzwi z wykorzystaniem nowego urządzenia. Ta technologia produkcji wykorzystana została w zakładzie produkcyjnym w Zeulenroda w powiecie Plauen w Turyngii.

Ciężkie i wytrzymałe
Wskutek produkcji drzwi do obiektów wymagania wobec wykonania maszyny były szczególnie wysokie. Należało uwzględnić wymiary aż do 3200 x 1600 mm i grubości do 92 mm. Do tego dochodzi masa dużych drzwi aż do 250 kg. Ważnym wymogiem było  zrealizowanie automatycznej kompletnej obróbki. Wymóg ten najlepiej spełniła oferta IMA, specjalisty od maszyn do obróbki drzwi. W urządzeniu IMA każda krawędź drzwi, począwszy od nieobrobionego skrzydła jest obrabiana w bezpośrednim cyklu z dużą powtarzalnością. Dzięki temu uniknięto osobnego przejścia przez podwójny końcowy element profilowy, w którym wykonywane byłyby tylko dokładne co do formatu krawędzie referencyjne. Wersja jednostronnie  pracującej maszyny związana była, również z tym że przy wykonywaniu wielu formatów i wariantów nie było specjalnego czasu na przezbrajanie. Tylko w przypadku większych zmian grubości nie można uniknąć krótkiego czasu na zmianę docisku górnego.

Elastyczne programowanie
Przeprowadzona na etapie planowania klasyfikacja produktów wykazuje, w jakim położeniu podczas obróbki w maszynie znajdują się obrabiane przedmioty, jak często muszą być obracane i odwracane i jak mają leżeć w „gotowym stosie”. W celu utworzenia programów do obróbki elementów z tego ustawienia kolejności produkcji można dokładnie odczytać, jaką postać posiada przednia i tylna krawędź obrabianego elementu. Widoczna jest już wykonana praca wstępna na aktualnej krawędzi obróbki. Możliwość wyboru tych warunków firma IMA uwzględniła w dostosowanym indywidualnie pod klienta systemie programowania ICOS.
Zasadniczo, dla każdego cyklu zarządzania zleceniami  dostarczany jest rekord danych. Zawarte są w nim wymagane podprogramy i dane zmienne. Te ostatnie prowadzą bezpośrednio ustawienia za pomocą 120 osi CNC. Z reguły dostarczane są jednak jeszcze inne parametry. Są to przykładowo grubość materiału na obrzeże i aktualne wymiary narzędzi. W wielu miejscach IMA zastosowała na życzenie firmy Neuform-Türenwerk dalsze możliwości poprawek. W ten sposób można dostosować ustawienie jednej osi lub działania zespołu do tymczasowych opracowań, bez ingerowania w standardowy program.

Wymiar i kąt
Podstawą wstępnych badań była specjalna technologia IMA, w której maszyna do krawędzi dokładnie wykonywała żadany format drzwi. Specjalny system wsuwania na jednostronnych maszynach Combima zapewnia dokładne zachowanie wymiarów zewnętrznych i prostokątność gotowego skrzydła. W pierwszym przelocie w położeniu poprzecznym dwa zabieraki pracujące pod kątem prostym w stosunku do kierunku posuwu wsuwają nieobrobiony materiał do maszyny w określonych punktach. Górna krawędź jest wykonana prostopadle do tych punktów. Następnie odbywa się obróbka obu krawędzi wzdłużnych. Inaczej aniżeli w przypadku konwencjonalnej obróbki na maszynach do krawędzi wymagany do tego docisk boczny nie występuje w postaci liniału. Boczne ograniczenie tworzą dwa zderzaki ograniczające, do których przyłożone jest skrzydło drzwiowe. Są one ustawione dokładnie na punkty oporowe pierwszego przelotu. Zamontowane na ruchomym prowadniku poruszającym się w kierunku posuwu przemieszczają się podczas wsuwania, aż docisk górny pewnie złapie skrzydło drzwiowe.

W przypadku tej techniki wsuwania znaczenia nie ma  dokładność i wykonanie warstwy środkowej. Czy jest ona wykonana z materiału płytowego, płyty wiórowej, czy też jako konstrukcja ramowa z litego drewna.  nieznaczna. System wsuwania IMA przekazuje nieobrobione drzwi tak, że na obu bokach wyfrezowany zostaje mniej więcej równy na szerokości wrąb.

Duże i ciężkie
Do manipulowania ciężkimi elementami o masie do 250 kg stosowane są  próżniowe urządzenia podnoszące zarówno przy podawaniu, jak i na urządzeniu obracającym na końcu Combima. Podajnik podnosi półfabrykaty ze stosu lub z taśmociągu powrotnego i układa je na automatycznym systemie wciągającym. Wciąganie i wyrównanie w wyżej opisanym systemie odbywa się automatycznie. Urządzenie obracające układa elementy w kierunku podłużnym na wąskim taśmociągu powrotnym. Dzięki temu znacznie zmniejsza się zapotrzebowanie na miejsce na  szerokości. Masa i jakość powierzchni sterują prędkość ruchów. Oba urządzenia są wyposażone w urządzenia obracające, aby obrabiany przedmiot przy podawaniu utrzymywał prawidłowy kierunek. Na odcinku powrotnym urządzenie obracające obraca elementy konstrukcyjne nad wysoką krawędzią, jeżeli dotychczasowa strona górna musiała przylegać do łańcuchu posuwu jako wymiar odniesienia.

45 metrów zaawansowanej technologii
Wyposażenie Combima odpowiada szerokim zadaniom do produkcji profili przylg z krawędziami. Obszar formatu posiada piłę nacinającą i rozdrabniacz  formatowy. Każda przylga jest następnie wstępnie frezowana nacinana i wykańczana. Przy kilku wariantach głowica pryzmowa struga precyzyjne docięcie. Duże przekroje rozdrabniacza wymagają silników o mocy do 30 kW przy 6000 obr./min. Ponieważ drzwi firmy Neuform produkowane są także za pomocą litych elementów wklejanych, to stosowane są także frezy do sfazowania krawędzi. Dwa silniki wyposażone są w połączone narzędzia, aby alternatywnie wykonywać rowki lub strugać powierzchnie.
Po strefie formatowania występuje strefa obróbki obrzeży. Firma Neuform stosuje zarówno obrzeża z forniru, jak i papieru melaminowego. Fornir jest używany jako materiał z rolki w wersji surowej i w stanie lakierowanym na gotowo. Dla wersji o wysokiej jakości wyklejenia przylgi firma IMA posiada swoją sprawdzoną kombinację ze specjalnych agregatów do rowków, frezowania i kapowania. Powodują one, że krawędzie przylg również w przypadku fornirów o trudnych mazerunkach  przebiegają równo po linii, przy i w narożnikach przylg. Zapewnione jest również fachowe zbieganie się krawędzi przylg w obu górnych narożnikach drzwi. Dzięki temu żaden materiał na obrzeża nie jest jeden nad drugim, krawędzie stykające się są dokładnie docięte pod kątem prostym i nie leżą blisko siebie. Każda krawędź zewnętrzna ma czysto wyfrezowaną fazkę. Nie jest wymagane ręczne wykończenie w żadnym miejscu. Wyjątek stanowią te miejsca, w których przylga normalna i przylga przeciwna tworzą narożnik. Tutaj nie jest przewidziana obróbka kompletna

W tej nowej koncepcji maszynye w sąsiedztwie do strefy przylgi umieszczone są dalsze agregaty frezujące o wysokiej wydajności. Frezują one np. rowki pod uszczelki.

Lakierowane krawędzie boków drzwi
Poniżej znajdują się urządzenia do lakierowania powierzchni przylg z litego drewna lub surowych fornirów, Podzielone na agregaty do lakierowania wstępnego i lakierowania na gotowo. Wykańczanie powierzchni drewna lub utwardzonych warstw lakieru  wykonywane są przez szlifierkę do przylg i szlifierkę szerokotaśmową. Ta ostatnia szlifuje powierzchnię dociskową. Próżniowe agregaty do lakierowania są podzielone na dwie części. Jedna część lakieruje powierzchnię dociskową, a druga powleka całą przylgę. Dzięki technologii próżniowej prawie całkowicie zmniejszone zostały ubytki lakieru.

Drzwi z wymaganiami specjalnymi co do techniki lakierowania schodzą z maszyny bez lakierowania. Lakierowanie odbywa się następnie ręcznie na sztaplu. Aby naniesiony lakier nie przylegał do widocznej powierzchni drzwi, obszar krawędzi w pierwszej operacji oklejany jest na Combima folią ochronną. Poprzez formatowanie i dalsze operacje folia ta dokładnie wykańcza krawędź i zapewnia w ten sposób precyzyjne oddzielenie widocznej powierzchni od profilu bocznego.

Jednostronnie z podwójnym łańcuchem
Ze względu na ciężkie i duże elementy IMA wyposażyła maszynę w równoległy posuw łańcuchowy i taki sam docisk górny. Najcięższe elementy przemieszczane są za pomocą tego podwójnego mocowania przez maszynę w precyzyjny sposób, mimo wszystkich działających z zewnątrz sił przeciwnych. Łańcuchy znajdują się w odległości 90 mm od siebie. W ten sposób elementy konstrukcyjne leżą do 300 mm szerokości na dole na obu łańcuchach. Jednostronna konstrukcja maszyny eliminuje wszelkie czasy przezbrajania dla zmiany formatu. Aby zminimalizować czas przezbrajania również w przypadku zmian grubości, docisk górny jest regulowany w trzech sekcjach niezależnie od siebie. W ten sposób czas przezbrajania przy zmianach grubości wynosi zamiast dwóch i pół minuty tylko około jednej minuty. Czas ten wchodzi w grę tylko przy zmianach grubości, które nie są przyjmowane przez elastyczny docisk górny wynoszący cztery milimetry.

Przy tej długości maszyny łańcuch posuwu przekracza przewidzianą przez IMA techniczną długość całkowitą. Podział na dwie długości łańcucha i wymagany podział docisku górnego został więc dokonany przed stacją lakierowania. Szczególnie niezawodne wykonanie nawrotów łańcucha zapewnia transport bez jakichkolwiek przerw. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku wąskich części, takich jak skrzydła stojące, które są przekierowywane także w położeniu poprzecznym z zachowaniem dokładności kąta. Dokładne położenie mocujące zachowane jest także w stacji szlifowania i lakierowania gdyż odchylenia kątowe lub przemieszczenie elementów konstrukcyjnych powodowałoby złe wyniki lakierowania.

Wysoce zautomatyzowane w przyszłości
Firma Neuform dzięki tej zaawansowanej technologicznie inwestycji stworzyła podstawy dla centralnej obróbki wszystkich skrzydeł drzwiowych i ich części towarzyszących. Urządzenie niezwykle kompaktowo i przejrzyście włączone zostało w  przebieg produkcji. Za pomocą pracochłonnej, ale w rezultacie nie do pobicia techniki obróbki krawędzi  IMA firma Neuform może dalej poszerzać swoje wymogi dotyczące jakości.