Laser Edging

Metoda Laser Edging IMA realizuje nieosiągalną dotąd estetykę w projektowaniu mebli poprzez bezspoinowe i bezprzejściowe połączenie między obrzeżem a płytą.

Nie ma wątpliwości - technologia laserowa znalazła drogę do wykańcza krawędzi elementów płytowych. Ten skok jakościowy widoczny jest również dla niewprawnego oka użytkownika mebli. Dzięki metodzie Laser Edging firmy IMA szczelina między warstwą wierzchnią płyty a obrzeżem* jest niemal nie do zauważenia. Wymogi rynku pod kątem dodatkowego wzrostu estetyki, również zostały zachowane. Około pół miliona metrów bieżących materiału na obrzeża zostało już pomyślnie wykorzystane w praktyce dzięki metodzie Laser Edging, opracowanej przez firmę IMA. Ale metoda ta ma przekonywać nie tylko poprzez wyniki sprzedaży. Także poprawa jakości produkcji i wzrost bezpieczeństwa procesów są silnymi argumentami dla producentów mebli..

  • Wytrzymałość i zdolność użytkowa elementów mebli znacząco rosną, ponieważ brud nie może wniknąć przez szczelinę do materiału płyty. Objawy starzenia się i zużycia mebli ostatecznie przeszły do przeszłości.
  • Jednorodna struktura elementu, oraz wysokiej jakości wygląd mebla powstaje poprzez bezspoinowe połączenie między krawędzią płyty a obrzeżem.
  • Te nowe cechy znacznie zwiększają estetykę wyprodukowanych elementów mebli.
  • Metoda Laser Edging firmy IMA nie wymaga stosowania kleju ani środków oddzielających i czyszczących. Dzięki temu do utylizacji pozostają tylko posortowane resztki materiałów.
  • Ponadto maszyna nie jest zanieczyszczana klejem, ani środkami czyszczącymi.

System diodowo-laserowy przekonuje dzięki wysokiej sprawności elektrycznej równej w przybliżeniu 40% i nie wymaga dużej powierzchni do instalacji. Kabel światłowodowy ułatwia kierowanie wiązki lasera.

  • Bardzo zwarta konstrukcja
  • Dobry bilans energetyczny
  • Bezpieczny proces: możliwa integracja z istniejącymi systemami

Metoda IMA Laser Edging: bezspoinowe połączenie między obrzeżem a płytą

* materiał na obrzeża firmy REHAU