Jesteś tutaj:

IMA Poland / Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna: IMA Klessmann GmbH - Holzbearbeitungssysteme

Adres

Industriestraße 3
32312 Lübbecke - Niemcy

Telefon, E-Mail und Web

Telefon +49 (0) 5741 331-0
Telefaks +49 (0) 5741 4201
E-Mail contact(at)ima.de
Internet www.ima.de

Dyrektor zarządzający

Bernhard Berger
Andreas Rinke
Andreas Bischoff

Sąd Rejonowy i informacje podatkowe

Sąd Rejonowy Bad Oeynhausen
Wyciąg z rejestru handlowego HRB 7747
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 ustawy o podatku VAT DE 126777522

Informacja dotycząca odpowiedzialności

Mimo szczegółowej kontroli merytorycznej nie ponosimy odpowiedzialności za treści dostępne pod odsyłaczami zewnętrznymi. Za treść stron połączonych odsyłaczami z naszym serwisem odpowiadają wyłącznie ich administratorzy.

1. Treść oferty online

IMA Klessmann GmbH nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia w stosunku do IMA Klessmann GmbH z tytułu odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne lub niematerialne,  powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania prezentowanych informacji lub na skutek wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji nie będą uwzględniane, o ile nie stwierdzi się celowego działania lub poważnego zaniedbania ze strony IMA Klessmann GmbH. Wszystkie oferty są otwarte i niewiążące. Firma IMA Klessmann GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia części stron lub całości oferty bez specjalnego zawiadomienia lub do czasowego lub trwałego usunięcia oferty bez podania przyczyny.

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do obcych stron internetowych (linków) znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności IMA Klessmann GmbH, odpowiedzialność obowiązywałaby jedynie w przypadku, gdyby firma IMA Klessmann GmbH znała treść tych stron internetowych, i gdyby miała techniczną i realną możliwość zablokowania dostępu do nich w przypadku pojawienia się na nich niedozwolonych treści.

Dlatego IMA Klessmann GmbH deklaruje wyraźnie, że w chwili tworzenia linków do stron internetowych strony te nie zawierały nielegalnych treści. IMA Klessmann GmbH nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą formę oraz treść stron podanych w linkach lub powiązanych z nią. Dlatego niniejszym dystansuje się wyraźnie od wszelkich treści wszystkich umieszczonych w linkach / powiązanych stron, które uległy zmianie po ustanowieniu linku. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich linków i odnośników podanych w ramach własnej oferty internetowej. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści,  w szczególności za szkody powstałe na skutek korzystania lub niekorzystania z udostępnianych w ten sposób informacji, odpowiada wyłącznie autor strony podanej w linku, a nie osoba tworząca linki do tych publikacji.

3. Prawa autorskie i prawo do znaków towarowych

IMA Klessmann GmbH dokłada starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do stosowanych ilustracji, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, korzystać z własnych ilustracji, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub sięgać do nieobjętych licencją ilustracji, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie cytowane i ewentualnie chronione prawnie znaki towarowe podmiotów trzecich podlegają całkowicie ustaleniom obowiązującego prawa ochrony znaków towarowych oraz prawa własności zarejestrowanego właściciela. Samo przytoczenie nie oznacza, że określony znak towarowy nie jest chronioną prawnie własnością osób trzecich. Prawa autorskie do opublikowanych, stworzonych przez IMA Klessmann GmbH we własnym zakresie obiektów pozostają wyłączną własnością autorów tych stron. Powielanie lub używanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody firmy IMA Klessmann GmbH.

4. Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności

Jeżeli fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne, albo utraciły całkowicie lub częściowo zgodność z obowiązującym prawem, to pozostała część treści tego dokumentu zachowuje swoją ważność.

5. Materiał zdjęciowy

Wszystkie zdjęcia wykorzystane na tej stronie są własnością IMA Klessmann GmbH.